رویدادی متفاوت

شتابدهنده هستی؟

اگر به دنبال تیم و استارتاپ خوب هستی که بهش سرمایه بذری بدی و یا با سایر سرمایگذاران روش سرمایه‌گذاری کنی از طریق اینک زیر ثبت نام کن.

;

فرم پذیرش شتابدهنده

آیا تا کنون جذب سرمایه داشته اید ؟