رویدادی برای همه

حضور تو اهمیت داره!

چه سرمایه پذیری و چه سرمایه گذار حضور تو اهمیته داره اینجا. خیلی راحت برو پایین صفحه و فرم ثبت‌نام بخش خودت رو بزن و پر کن.

;

نیاز به سرمایه داری؟

کافیه روی اینک زیر بزنی تا با تکمیل اطلاعات و ارسالش وارد فرآیند شرکت در رویداد و جذب سرمایه بشی.

سرمایه‌گذار هستی ؟

اگه دنبال فرصت‌‎های ناب سرمایه‌گذاری در اکوسیستم نوآوری و فناوری هستی، بهتر در این رویداد مشارکت کنی و حضور پیدا کنی.

شتابدهنده هستی ؟

اگر به دنبال تیم و استارتاپ خوب هستی که بهش سرمایه بذری بدی و یا با سایر سرمایگذاران روش سرمایه‌گذاری کنی از طریق اینک زیر ثبت نام کن.